Péarla an Chúil Chraobhaigh (Leagan 1)

Dob aoibhinn mo bheatha ar feadh sealad i dtúis mo shaoil,
Gan buaireamh gan mhairg cois Mhachan ghlas úr na gcraobh,
Is ann a chónaigh an ainnir gheal, phearsanta, shuairc, mhín, tséimh,
Chuirfeadh suáilceas ar m’aigne ar maidin ’s ar mheán an lae.

S’í péarla an chúil chraobhaigh mo rogha ’s mo thogha thar mnáibh,
A dtug mo chroí gean agus taithneamh dá bráid gheal bhán,
I dtigh tábhairne an ghloine ba mhinic mé im’ shuí ós cionn cláir,
Go n-ólfam do sláinte, a bhruinneall, ’s go dté sí slán.

Nach suarach mar ghnó é ’bheith ag siúl ar na maoil’ seo thiar,
Ó Charraig an Iolair go himeall Loch Chom an Fhia,
Ag smaoineamh ’s ag machnamh, go n-iompaíonn an ghrian aniar,
Ar ghile na gile, mo chailín deas mánla ón sliabh.

Sean Nós Beo

Gheobhaidh tú eolas anseo maidir le mórchuid amhrán a bhaineann leis na Déise agus le traidisiún amhránaíochta Ghaeltacht na nDéise. Aireofar agus chífear, anseo, roinnt taifeadtaí a deineadh sa cheantar i gcaitheamh na mblianta, rud a chuirfidh ar chumas an chuairteora amhrán nó amhráin de chuid na dúiche seo a fhoghlaim. Tá leaganacha éagsúla de na hamhráin curtha ar fáil, maille le fuaimrianta agus físeáin. Cuirfear leis an gcnuasach ó am go chéile agus táthar ag súil le go bhfillfidh an cuairteoir arís agus arís eile le bheith ag tarraingt ón tobar ceolmhar seo.

Suíomh ag: Déise Design