Príosún Chluain Meala (Leagan 1)

Dh’imíos-sa óm mhuintir le aird-intinn an tsaoil,
Liostáil mé san arm is níor dh’fhan mé ach bliain;
Dhein mé deserting, ar an mbaile ’raibh mo thriail,
Is i bPríosún Chluain Meala ’tá mo leaba le bliain.

Tá mo shrian is mo dhiallait ar iarraidh le tamall,
Tá mo chamán ag liathadh is ag fiaradh fé’n leaba,
Tá mo liathróid á bualadh age buachaillí an bhaile,
Is mar bharr ar gach scéala mise daortha i gCluain Meala.

Do chuireadar ar chúirt mé, mo thuirse ’s mo dheacair!
Ó Chluain Meala go Port Láirge i mbáidín ar an gcaise;
Bhí buachaillí óg’ ann, mná pósta ’gus a bhfearaibh,
Is mo Neilí go dubhach deorach ag siúl na mbóithre lem leanbh.

Sean Nós Beo

Gheobhaidh tú eolas anseo maidir le mórchuid amhrán a bhaineann leis na Déise agus le traidisiún amhránaíochta Ghaeltacht na nDéise. Aireofar agus chífear, anseo, roinnt taifeadtaí a deineadh sa cheantar i gcaitheamh na mblianta, rud a chuirfidh ar chumas an chuairteora amhrán nó amhráin de chuid na dúiche seo a fhoghlaim. Tá leaganacha éagsúla de na hamhráin curtha ar fáil, maille le fuaimrianta agus físeáin. Cuirfear leis an gcnuasach ó am go chéile agus táthar ag súil le go bhfillfidh an cuairteoir arís agus arís eile le bheith ag tarraingt ón tobar ceolmhar seo.

Suíomh ag: Déise Design